Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
51/2015/TTLT-BYT-BNV 11/12/2015 Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, Thị xã, TP thuộc tỉ
49/2015/TT-BYT 11/12/2015 Bộ Y tế Thông tư quy định về công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
9727/BYT-KCB 14/12/2015 Bộ Y tế Về việc thực hiện các quy định quản lý chất lượng xét nghiệm
1125/KH-BYT 17/12/2015 Bộ Y tế Kế hoạch thông tin, truyền thông CCHC của Bộ Y tế năm 2016
40/2015/TT-BYT 16/11/2015 Bộ Y tế Thông tư quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT
9867/BYT-QLD 15/12/2015 Bộ Y tế Về việc xét thầu và thanh toán các thuốc có giá kê khai chưa được công bố
791/KH-UBND 10/12/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An KH tổ chức thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg ngày 6/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án XD và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020
9011/UBND-TM 09/12/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Về việc thời gian phê duyệt KHPTKT - XH, KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho các djw án khởi công mới
1797/TB-CT 08/12/2015 Cục Thuế Nghệ An Thông báo về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
756/QĐ-ATTP 07/12/2015 Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Quyết định ban hành Bảng điểm và mẫu biên bản kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch ATTP của chi cục tuyến tỉnh/ TP trực thuộc TW
41/2015/TT-BYT 16/11/2015 Bộ Y tế Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành và cấp giấy phép hoạt đ
1970/SNV-TCBC 09/12/2015 Sở Nội vụ Về việc hợ đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
48/2015/TT-BYT 01/12/2015 Bộ Y tế Thông tư quy định hoạt động kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
42/2015/TT-BYT 16/11/2015 Bộ Y tế Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
9661/BYT-VPB1 09/12/2015 Bộ Y tế Về việc kiểm điểm, làm rõ tránh nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm chế độ trực máy điện thoại đường dây nóng
8985/UBND-NN 09/12/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Về việc kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề báo nêu "Vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai tại Nghệ An
1107/TB-BYT 10/12/2015 Bộ Y tế Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp rà soát tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT
70/2015/QĐ-UBND 02/12/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Quyết định Ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5084/QĐ-BYT 30/11/2015 Bộ Y tế Quyết định về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT
9324/BYT-BH 30/11/2015 Bộ Y tế về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT
9325/BYT-KCB 30/11/2015 Bộ Y tế Về việc giải quyết vướng mắc khi thanh toán BHYT liên quan đến chỉ định kỹ thuật PHCN
46/2015/TT-BYT 01/12/2015 Bộ Y tế Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm các chất tạo hương vani
378/TB-VPCP 18/11/2015 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc Thường trực Chính phủ về việc quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương
36/2015/TT-BYT 29/10/2015 Bộ Y tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT - BYT ngày 17/11/2014 ban hành
4263/QĐ-BYT 13/10/2015 Bộ Y tế Quyết định về việc ban hành hướng dẫn, chẩn đoán điều trị và Dự phòng Bệnh Lao
8585/BYT-KH-TC 06/11/2015 Bộ Y tế Về việc lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong giai đoạn chuyển tiếp các văn bản QPPL
9474/QĐ-BYT 20/11/2015 Bộ Y tế Quyết định về việc Ban hành danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của chương trình chống lao Quốc gia, giai đoạn 2015 -2020
9065/BYT-TĐ-KT 23/11/2015 Bộ Y tế Về việc kinh phí khen thưởng tiền cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Y tế năm 2014
1514/DP-VX 24/11/2015 Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế Về việc cung cấp thông tin về giám sát phản ứng sau tiêm chủng
30/2015/TT-BYT 12/10/2015 Bộ Y tế Thông tư quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>  
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu