Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
56-2010-QD-TTG 16/09/2010 Quyết định về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động, của ban chỉ đạo chống dịch các cấp
52-SNV-TCBM 14/05/2012 Về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức và hợp đồng người vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp coogn lập thuộc tỉnh
70/2011/QĐ-UBND 21/12/2011 Quy chế xét công nhận danh hiệu “Gương sáng Y đức” đối với CBCNVC làm công tác y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh (gọi chung là bệnh viện) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
48/2012/QĐ-UBND 26/07/2012 Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
40-2014-UBND 14/07/2014 Quyết định vv sửa đổi khoản b điều 8 chỉ thị số 04/2014/CT-TU ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh vv tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An
37/SYT-NVY 10/01/2012 Vv đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012
34/2014/QD-TTg 30/05/2014 Quyết định quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
34/2011/ND-CP 17/05/2011 Nghị định quy định về việc xử lý kỉ luật đối với công chức
34/2012/TTLT 18/12/2012 Thông tư liên tịch về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định Y khoa thực hiện
30/2012/QĐ-TTg 18/07/2012 Quyết định về xác định tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc miền dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
29/2010/TT-BYT 24/05/2010 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính
28/2010/TT-BTTTT 13/12/2010 Thông tư quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
26/2011/TTLT 13/04/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ- TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình MTQG xây dựng NTM 2010-2020
24/2014/TTLT-BYT-BTC 14/07/2014 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
22/2013/QĐ-UBND 18/04/2013 Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
21/2011/CT-UBND 07/01/2011 Chỉ thị về việc thực hiện "ngày pháp luật" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19/2011/CT-UB 20/06/2011 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15/CĐ-UBND-NC 02/07/2014 Công điện về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14/SYT-NYV 06/01/2012 Về việc thực hiện thông tư số 08/2011/TT-BYT
14-2014/TT-BYT 14/04/2014 Thông tư quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
13 /SYT-NVY 06/01/2012 Vv báo cáo tình hình sử dụng máy điện tim của dự án phòng chống tăng huyết áp
12/2012/TT-BYT 05/07/2012 Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm
13/2007/TT-BYT 21/11/2007 Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 21/05/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
11/2010/TT-BYT 29/04/2010 Thông tư hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
09 /2011/TT-BNV 03/06/2011 Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
07 /2012/TT-BYT 14/05/2012 Thông tư danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
05/QĐ-SYT-TĐ 01/07/2013 Quyết định về việc tặng giấy khen
05/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ
05/2011/TT-BXD 09/06/2011 Thông tư quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
<<  <  ...  19  20  21  22  23  >  >>  
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu