Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
04/2014-TT-BNV 23/06/2014 Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
04-2012/TTLT-BYT-BTC 29/02/2012 Thông tư liên tịch ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
02-CT-BYT 29/01/2013 Chỉ thị về đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Quý Tị 2013
01-CT-BYT 18/01/2013 Chỉ thị về việc tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng
01-2013/TT-BYT 11/01/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
01-2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
01-2012-TTLT-BYT-BTC 19/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
02/TT-BYT 15/01/2014 Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiễm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
01-2014-TT-BYT 10/01/2014 Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước
27/CT-TTg 10/10/2012 Chỉ thị về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương
22/2011/NĐ-CP 04/04/2011 Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung
17-2012/TT-BYT 24/10/2012 Thông tư quy định việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh
14-2013/QĐ-TTg 20/02/2013 Quyết định về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 21/05/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
09/2012/QH13 18/06/2012 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
06/CT-BYT 13/06/2014 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
04/QĐ-SYT-TD 07/01/2013 Quyết định về việc tặng danh hiệu "chiến sỹ thi đua cơ sở"
01/CT-BYT 18/01/2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG AN TOÀN TIÊM CHỦNG VÀ GIÁM SÁT CÁC PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG
01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT 10/01/2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CƠ SỞ LAO ĐỘNG
1885/SYT-NVY 27/08/2014 Vv góp ý, bổ sung quy trình chăm sóc người bệnh
9955/BTC-ĐT 21/07/2014 Về việc hướng dẫn thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình Mục tiêu Quốc gia
9559/BTC-HCSN 15/07/2014 Về việc thực hiện luật đấu thầu 43/2013 QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP
5229/UBND-TH 24/07/2014 Về việc thực hiện thông báo số 1166 TB/TU ngày 9/7/2014 của Thường trực Tỉnh ủy
5186/BYT-KHTC 05/08/2014 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động KB, CB theo yêu cầu tại cơ sở KCB công lập
4905/BYT-KCB 25/07/2014 Về việc tăng cường phòng, chống và điều trị bệnh tiêu chảy cấp tại các cơ sở khám chữa bệnh
3759/QĐ-UBND.VX 07/08/2014 Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2
3014/QĐ-BYT 13/08/2014 Về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hội chứng viêm đường Hô hấp vùng Trung Đông dO vi rút Corona (MERS-CoV)
2737/QĐ_BYT 24/07/2014 Quyết định về việc ban hành danh mục các thành phần của Túi dụng cụ cô đỡ thôn, bản
2718/QĐ-BYT 22/07/2014 Ban hành quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước
1810 /SYT-TCCB 20/08/2014 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư liên tịch
<<  <  ...  19  20  21  22  23  >  >>  
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu