Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Thiết bị y tế
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A Thiết bị y tế
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Thiết bị y tế
Hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu trang thiết bị Y tế Hội thảo về thuốc
Hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc, mỹ phẩm Hội thảo về thuốc
Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc Hội thảo về thuốc
Hồ sơ xét duyệt cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Hành nghề dược
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” Hành nghề dược
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” Hành nghề dược
Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Hành nghề dược
Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược Hành nghề dược
Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hành nghề y
Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Khám, chữa bệnh Hành nghề y
Bổ nhiệm lại Bổ nhiệm
Bổ nhiệm lần đầu Bổ nhiệm
Hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức Tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ
Hồ sơ hết thời gian thử việc của viên chức Tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ
Hồ sơ tuyển dụng viên chức qua xét tuyển Đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
Hồ sơ đi học sau đại học làm 2bộ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Hồ sơ dự thi sau đại học Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu