Chiều ngày 17/01/2022 Nghệ An ghi nhận 146 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 16 ca cộng đồng
Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 17/01/2022), Nghệ An ghi nhận 146 ca dương tính mới với COVID-19 tại 20 địa phương (Quỳnh Lưu: 27, Nghi Lộc: 13, Nam Đàn: 14, Nghĩa Đàn: 10, Tp Vinh: 10, TX Hoàng Mai: 10, Yên Thành: 9, Kỳ Sơn: 9, Diễn Châu: 9, Quế Phong: 7, Đô Lương: 6, Tân Kỳ: 5, Thanh Chương: 4, Hưng Nguyên: 3, Tương Dương: 3, Anh Sơn: 2, TX Thái Hòa: 2, Con Cuông: 1, Cửa Lò: 1, Quỳ Hợp: 1).
Sáng ngày 18/01/2022, Nghệ An ghi nhận 42 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương
Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 17/01/2022 đến 06h00 ngày 18/01/2022), Nghệ An ghi nhận 42 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương (TP.Vinh: 12, Quỳnh Lưu: 10, Kỳ Sơn: 6, Hoàng Mai: 6, Thái Hòa: 4, Qùy Hợp: 1, Qùy Châu: 1, Thanh Chương: 1, Tương Dương: 1).
Sáng ngày 17/01/2022 Nghệ An ghi nhận 51 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 6 ca cộng đồng
Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 16/01 đến 6h00 ngày 17/01/2022), Nghệ An ghi nhận 51 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương (TP Vinh: 20, Quỳnh Lưu: 9, Nghi Lộc: 4, TX Hoàng Mai: 4, Diễn Châu: 3, Yên Thành: 3, Tân Kỳ: 2, TX Thái Hòa: 2, Thanh Chương: 1, Quỳ Hợp: 1, Con Cuông: 1, Quỳ Châu: 1).
Chiều ngày 13/01/2022, Nghệ An ghi nhận 148 ca dương tính mới với COVID-19 tại 18 địa phương
 Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 13/01/2022), Nghệ An ghi nhận 148 ca dương tính mới với COVID-19 tại 18 địa phương (Quỳnh Lưu: 19, Quế Phong: 16, Đô Lương: 15, TP Vinh: 15, Tân Kỳ: 13, Nghi Lộc: 12, Diễn Châu: 09, Hoàng Mai: 08, Kỳ Sơn: 08, Hưng Nguyên: 07, Quỳ Hợp: 05, Thanh Chương: 05, Yên Thành: 04, Nam Đàn: 04, Tương Dương: 03, Anh Sơn: 02, Cửa Lò: 02, Quỳ Châu: 01).
Sáng ngày 13/01/2022, Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với COVID-19 tại 08 địa phương
 Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 12/01/2022 đến 06h00 ngày 13/01/2022), Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với COVID-19 tại 08 địa phương (TP Vinh: 16, Quỳnh Lưu: 10, Diễn Châu: 03, Quỳ Hợp: 03, Yên Thành: 03, Hoàng Mai: 02, Thanh Chương: 02, Nghĩa Đàn: 01)
Chiều ngày 12/01/2022, Nghệ An ghi nhận 117 ca dương tính mới với COVID-19 tại 19 địa phương
Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 12/01/2022), Nghệ An ghi nhận 117 ca dương tính mới với COVID-19 tại 19 địa phương (Đô Lương: 14, Quỳnh Lưu: 13, Nam Đàn: 11,  Quế Phong: 10, Qùy Hợp: 8, Nghi Lộc: 8, Nghĩa Đàn: 7, Diễn Châu: 6, Vinh: 6, Tân Kỳ: 6, Thanh Chương: 5, Hoàng Mai: 5, Kỳ Sơn: 5, Yên Thành: 3, Con Cuông: 3, Tương Dương: 2, Anh Sơn: 2, Thái Hòa: 2, Hưng Nguyên: 1).
Hướng dẫn mới nhất về tiêm liều bổ sung cho người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 Vero Cell
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccnine Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm).
Sáng ngày 12/01/2022, Nghệ An ghi nhận 29 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương
Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 11/01/2022 đến 6h00 ngày 12/01/2022), Nghệ An ghi nhận 29 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương (TP.Vinh: 11, Thái Hòa: 5, Yên Thành: 5, Nghi Lộc: 2, Quỳnh Lưu: 2, Nghĩa Đàn: 1, Diễn Châu: 1, Con Cuông: 1, Hưng Nguyên: 1).
Chiều ngày 11/01/2022,Nghệ An ghi nhận 111 ca dương tính mới với COVID-19 tại 17 địa phương
 Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 11/01/2022), Nghệ An ghi nhận 111 ca dương tính mới với COVID-19 tại 17 địa phương (Quỳ Hợp: 25, Nam Đàn: 14, Đô Lương: 10, Hoàng Mai: 10, Quỳnh Lưu: 9, Kỳ Sơn: 8, Nghi Lộc: 7, Yên Thành: 5, Quế Phong: 5, Tp Vinh: 4, Tương Dương: 3, Tân Kỳ: 3, Thanh Chương: 2, Anh Sơn: 2, Diễn Châu: 2, Hưng Nguyên: 1, Quỳ Châu: 1 ).
Sáng ngày 11/01/2022, Nghệ An ghi nhận 41 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương
 Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 10/1 đến 6h00 ngày 11/01/2022), Nghệ An ghi nhận 41 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương (Tp Vinh: 12, Quỳnh Lưu: 11, Hoàng Mai: 4, Yên Thành: 4, Nghi Lộc: 3, Qùy Hợp: 3, Diễn Châu: 2, Nam Đàn: 1, Thái Hòa: 1).
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu