Điện thoại nóng của ngành và các đơn vị (05/10/2014 03:33 PM)

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH

ĐIỆN THOẠI NÓNG CỦA NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ

(có hiệu lực từ ngày 01/3/2014)

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu