TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN NCOVI (23/03/2020 03:01 PM)
Thực hiện công văn số 1436/CV-BCĐ Về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI.

Theo đó chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vệc tăng cường phòng chống, dịch bệnh covid-19, Bộ Y tế và Bộ Thông tin- Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ứng dụng khai báo toàn dân NCOVI nhằm hỗ trợ, khuyến khích người dân tự nguyện khai báo, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời thông qua hệ thống này, người dân sẽ được cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, được hướng dẫn các biện pháp dự phòng lây nhiễm và được tư vấn hỗ trợ y tế kịp thời khi gặp các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Về phía cơ quan quản lý, dữ liệu thu thập được sẽ giúp chính quyền và cơ quan y tế kịp thời xác minh, phát hiện và có các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhanh chóng, hiệu quả.

Ảnh tư liệu

Để đảm bảo việc triển khai hiệu quả ứng dụng nói trên, Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Sở y tế là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai và thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, hỗ trợ và đôn đốc các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn trong việc triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh, Thành phố. Các đơn vị y tế dự phòng thực hiện việc quản lý, sử dụng thông tin ứng dụng NCOVI tại địa chỉ Website: https://moh.ncovi.vn/. Tài khoản đăng nhập và hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thông tin dịch COVID- 19 được gửi kèm theo.


Ảnh tư liệu

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông, khuyến khích người dân tham gia sử dụng ứng dụng và tự nguyện khai báo, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

 Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, Thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nói trên./.

Thu Hiền khoa TT


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu