Tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 (28/08/2021 09:59 PM)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong những ngày qua số ca bệnh liên tục được ghi nhận, đồng thời việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng liên quan gia tăng đột biến. Vì vậy, đã xuất hiện tình trạng lung túng, chậm trễ trong việc tổ chức lấy mẫu, vận chuyển mẫu và tổ chức xét nghiệm, trả lời kết quả xét nghiệm tại một số đơn vị.

Để kịp thời khắc phục những bất cập trên, sớm ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19 trên diện rộng, Giám đốc Sở Y tế vừa có công văn số: 4004 /SYT-NVY về việc tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

   Đối với Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã cần chủ động lấy mẫu các trường hợp có liên quan đến ca bệnh, đảm bảo hoàn thành, trong thời gian ngắn nhất. Căn cứ kết quả truy vết, xét nghiệm sàng lọc cộng đồng để lựa chọn, sắp xếp ưu tiên việc lấy mẫu và vận chuyển mẫu đến các phòng xét nghiệm khẳng định theo sự điều phối của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cụ thể: Ưu tiên lấy mẫu ngay đối với các trường hợp test nhanh kháng nguyên Dương tính; Mẫu gộp PCR, Dương tính (ưu tiên 1), Các trường hợp F1; Bệnh nhân đang điều trị COVID -19 (ưu tiên 2); Các trường hợp thuộc nhóm ưu tiên 1 và ưu tiên 2 trên đây phải đượcvận chuyển ngay đến các cơ sở làm xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR theo điều phối của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Các trường hợp còn vận chuyển sau khi hoàn thành việc lấy mẫu cộng đồng. Cử cán bộ đầu mối chủ động liên hệ cán bộ điều phối Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước khi vận chuyển mẫu.


Tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2


   Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đầu mối điều phối việc tiếp nhận đối với các mẫu xét nghiệm do các đơn vị chuyển đến. Tổ chức xét nghiệm ngay khi tiếp nhận bệnh phẩm đối với các mẫu thuộc nhóm ưu tiên (1) và (2) nêu trên. Thời gian trả lời kết quả không quá 12 giờ kể từ khi nhận mẫu.

     Đồng thời cử cán bộ đầu mối, phối hợp với cán bộ đầu mối Sở Y tế thông tin và điều phối mẫu xét nghiệm từ Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã và các phòng xét nghiệm trên địa bàn. Thường xuyên kết nối với các phòng xét nghiệm của các đơn vị còn lại để điều tiết việc tổ chức xét nghiệm; đảm bảo thực hiện đúng theo tiến độ và thời gian quy định. Chủ động điều phối để đảm bảo tối thiểu 01 máy xét nghiệm PCR giữa các phục vụ cho xét nghiệm khẳng định hàng ngày.

  Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra sai sót hoặc chậm trễ trong quá trình triển khai.Yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, kịp thời/.


Thanh Hoa

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu