Xây dựng 96 “mô hình điểm” bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn. (05/04/2019 09:58 AM)
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm và hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm, ngày 05/3/2019, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Bếp ăn tập thể, Nhà hàng trong khách sạn đủ điều kiện an toàn thực phẩm” tại các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo kế hoạch: Trên cơ sở danh sách các bếp ăn tập thể, nhà hàng trong khách sạn do Phòng y tế (Trung tâm y tế) huyện, thị xã, thành phố đề xuất, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành đánh giá, lựa chọn cơ sở xây dựng mô hình điểm. Việc xây dựng mô hình điểm còn dựa trên việc các bếp ăn tập thể, nhà hàng trong khách sạn tự nguyện đăng ký triển khai.

Khi thực hiện mô hình điểm, mỗi bếp ăn tập thể và nhà hàng trong khách sạn sẽ được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp phát đồng bộ sổ kiểm thực 3 bước và sổ lưu mẫu thực phẩm; trang bị các loại áp phích, bảng biển tuyên truyền về vệ sinh thực phẩm; trang bị 01 bộ dụng cụ lưu mẫu thực phẩm và 01 bộ găng tay, tạp dề, khẩu trang, mũ chụp tóc...

Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 10/2019. Sau khi triển khai, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ thành lập hội đồng thẩm định công nhận mô hình điểm đối với các cơ sở cấp tỉnh. Các cơ sở công nhận đạt sẽ được cấp biển đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cán bộ Chi cục ATVSTP kiểm tra, đánh giá chất lượng bếp ăn tại Khách San Mường Thanh Diễn Lâm

Các cơ sở đã được cấp biển cần duy trì thường xuyên công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định và tiêu chí mô hình điểm. Mỗi năm, việc mô hình điểm sẽ được kiểm tra và đánh giá lại, nếu cơ sở không đạt, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện thu hồi biển.

Tương tự với cấp tỉnh, ở cấp huyện cũng sẽ tiến hành xây dựng các mô hình điểm của mình. Trong đó, Phòng y tế và trung tâm y tế đóng vai trò chủ đạo trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, cấp biển công nhận mô hình điểm cũng như thực hiện kiểm tra và đánh giá lại.

Ngành y tế hy vọng từ mô hình điểm, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ được nhân rộng tại các cơ sở khác trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy: Từ trước đến nay, ở Nghệ An đã có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Nhiều nhà hàng khách sạn lớn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã bị các cơ quan chức năng xử phạt.

Cán bộ Chi cục ATVSTP Hướng dẫn về thưc mô hình điểm cho nhân viên Công Ty nhựa Tiền Phong

Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Dự kiến toàn tỉnh sẽ xây dựng 96 mô hình điểm. Trong đó mô hình điểm cấp tỉnh là 20 bếp ăn tập thể thuộc các công ty và nhà hàng trong khách sạn. Mô hình điểm cấp huyện là 76, chủ yếu là các bếp ăn tập thể trong trường học...Tính đến ngày 01/4, đã có 16 bếp ăn thập thể và nhà hàng trong khách sạn đã tự nguyện đăng ký triển khai mô hình điểm cấp tỉnh./.

Thanh Sơn- Thanh Hoa


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu