Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An: Triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS- Cov-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phí (24/02/2021 09:45 AM)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, địa chỉ: Số 140, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phi (đối với những trường hợp có nhu cầu) theo Công văn số 552 / SYT-KHTC ngày 20 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế Nghệ An.


Mức giá thu phí dịch vụ xét nghiệm: Theo Công văn số 5834/ BYT-KH- TC ngày 27/10/2020 về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu, cụ thể: Dịch vụ xét nghiệm vi khuẩn / virus / vi nấm / kí sinh trùng Real - time PCR đối với trưởng hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR: 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Thu Hiền(tng hợp)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu