Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm của ngành Y tế Nghệ An trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX (08/10/2020 10:39 AM)
Ngành Y tế Nghệ An xác định là một trong những lĩnh vực phát triển trọng tâm của tỉnh và hướng tới mục tiêu trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ngành đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, đổi mới và sáng tạo. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đã đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, tạo dựng mối đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ trong xây dựng và phát triển ngành.

Nhiệm kỳ qua, ngành Y tế Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực như: Thực hiện cơ chế tự chủ; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xã hội hoá công tác y tế; chuyển dần trọng tâm cho y tế cơ sở,… Từ đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến, công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, các chương trình mục tiêu y tế - dân số có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, ngành cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng ủy Sở Y tế và phối hợp Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đại hội Đảng các đơn vị trong ngành thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025

Ngoài ra, tập trung phát triển các cơ sở y tế kỹ thuật cao, tạo tiền đề tiếp tục xây dựng và phát triển y tế cơ sở, giảm dần khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến. Ngành đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, như: Đề án "Xây dựng và phát triển y tế kỹ thuật cao", Đề án "Tăng cường năng lực y tế cơ sở", Đề án "Bệnh viện vệ tinh",... Theo đó, cơ cấu tổ chức và quy mô các bệnh viện được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; đa dạng hóa hình thức khám, chữa bệnh, thành lập mới các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập và ngoài công lập hoạt động có hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh y tế Nghệ An ngày càng được nâng cao, nhiều kỹ thuật chuyên sâu tuyến trung ương đã được thực hiện thường quy như: Kỹ thuật Robot trong phẫu thuật thần kinh cột sống, kỹ thuật xạ trị và Y học hạt nhân, mổ tim hở, ghép tạng, hỗ trợ sinh sản (IVF),…

Hiện tại, toàn ngành có 46 đơn vị sự nghiệp, trong đó: 01 đơn vị tự chủ chi thường xuyên và đầu tư phát triển (nhóm I); 18 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm II); 16 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm III), còn 11 (23,4%) đơn vị đặc thù, làm nhiệm vụ dự phòng do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Thực hiện cơ chế tự chủ, các bệnh viện đã nâng cao nhận thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; nguồn nhân lực tăng về số lượng và chất lượng; xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực; phát động phong trào thi đua tích cực rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật, xây dựng người cán bộ y tế với Nụ cười từ trái tim; cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn 5S… Kết quả cho thấy, mức độ hài lòng của người bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần dần tạo được niềm tin trong nhân dân. Như vậy, việc thực hiện tự chủ đã khẳng định được bước đi đúng đắn của ngành trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và cũng là điểm nhấn quan trọng của Ngành và của Tỉnh trong thời gian qua.

Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Y tế Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An vẫn còn đối mặt với những khó khăn, thách thức, với những tồn tại, yếu kém cần phải khắc phục như: Các cơ sở y tế tuyến tỉnh thường xuyên trong tình trạng quá tải; nhân viên y tế không có đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc của bệnh nhân như hướng dẫn giải thích về quy trình khám chữa bệnh, tư vấn về phác đồ điều trị, cách phòng ngừa bệnh tật cho đến hỗ trợ về tâm lý, tinh thần cho người bệnh…

 Cơ chế tự chủ, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh hiện nay không chỉ là yêu cầu từ phía người bệnh mà còn là đòi hỏi nội tại từ các cơ sở y tế. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh không đạt được một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của cả hệ thống chính sách y tế đổi mới mang tính hội nhập với quốc tế và phù hợp với thực tế địa phương, phụ thuộc vào ý chí quyết đoán, nỗ lực nghiêm túc, các giải pháp, biện pháp phù hợp, sự đồng lòng thực thi của Nhà nước và của toàn thể cán bộ ngành Y tại các cơ sở y tế.

Qua thực tiễn, việc lãnh đạo triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về tự chủ, về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Đảng bộ Y tế Nghệ An xác định phương hướng hành động nhiệm kỳ tới: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của các cấp một cách nghiêm túc, đầy đủ và trách nhiệm. Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để phát triển y tế kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao, đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu xây dựng các phương án, đề án, chương trình, kế hoạch về tự chủ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các đề án có liên quan khác theo đúng tinh thần các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của các cấp. Tăng cường đầu tư, nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế, ứng dụng CNTT để phát triển chuyên môn kỹ thuật cao tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh; triển khai hiệu quả đề án Bệnh viện vệ tinh nhằm phát triển đồng bộ các kỹ thuật ở tuyến y tế cơ sở; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại trạm y tế xã, quản lý sức khỏe theo hộ gia đình. Chú trọng việc thu hút, tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nhân lực chất lượng cao. Tăng cường nhân lực y tế cho tuyến y tế cơ sở, vùng đặc thù, trạm y tế xã; chú trọng phát triển nhân lực có trình độ cao. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đạt tỉ lệ 13 Bs/vạn dân; 39 giường bệnh/vạn dân; trên 90% xã có bác sĩ công tác; tiếp tục hoàn thành mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo đề án được phê duyệt. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ trung ương, địa phương, vốn vay ODA, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Đẩy mạnh xã hội hóa ngoài công lập tại vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Nhiều kỹ thuật cao được thực hiện thường quy tại các bệnh viện tuyến tỉnh

Đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho phát triển, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao an sinh xã hội. Dẫu rằng ngành y tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng bằng tấm lòng, bằng trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; mỗi người thầy thuốc, mỗi cán bộ đảng viên sẽ cố gắng nỗ lực vượt qua chính mình, vượt qua những khó khăn thánh thức để xứng đáng với niềm tin của nhân dân; xây dựng nền y tế tỉnh nhà phát triển, công bằng và hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dự kiến diễn ra trong thời gian dự kiến từ ngày 15/10/2020 - 18/10/2020. Theo đó, Đại hội sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa lao động tỉnh với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cùng lãnh đạo một số cơ quan Bộ, ban, ngành trung ương, và hơn 500 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Phạm Thắng – Thu Hiền ( Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng)


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu