ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ ĐẨY MẠNH VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 (26/03/2020 08:27 AM)
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Y tế Nghệ An đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ về: phát triển công tác đảng, về các chỉ tiêu y tế đã đạt và vượt so với kế hoạch, công tác chuyên môn được nâng cao, các kỹ thuật cao được áp dụng vào thực tiễn… Từ thực tế đó,  sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy trong nhiệm kỳ tới.

Được chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng thời có sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC ngành Y tế; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Y tế phối hợp với chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh thường gặp và mới nổi, không để dịch lớn xảy ra. Để kiểm soát các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm liên quan đến môi trường, lối sống, hành vi, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng,...Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Phát triển y tế ngoài công lập. Hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế tốc độ tăng tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế, tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao năng lực quản lý của các cơ sở y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.


Đồng chí Hoàng Văn Nhiên- Phó Bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa

chúc mừng ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế


Bên cạnh đó Ban chấp hành Đảng bộ luôn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo hoạt động, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, đảng bộ bộ phận phát triển cả về số lượng và chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Phát huy trách nhiệm nêu gương, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của từng chi bộ.


PGS TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại đại hội


 Phấn đấu hàng năm hoàn thành các mục tiêu đề ra ít nhất 01 - 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có ít nhất 95% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15 - 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng trực thuộc bị xếp loại yếu kém; 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt và 100% đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và Đảng ủy Khối; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 - 35 đảng viên; có trên 50% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.


 Phấn đấu hàng năm 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có ít nhất 15% - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 90% cán bộ, công chức, viên chức đạt lao động tiên tiến; 100% đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và cam kết nêu gương; bồi dưỡng và xây dựng 05 tập thể, 10 cá nhân điển hình.


Toàn cảnh Đại hội


Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBKT tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 50% các chi bộ trực thuộc; 100% chi bộ thực hiện giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ, chức trách, cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, nêu gương của đảng viên;  có 95% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa”, “An toàn về an ninh trật tự”; 95% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa./.

Phạm Hường


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu