Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An năm 2020. (04/01/2021 09:22 AM)
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Sáng 31/12, Sở Y tế tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

 Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Đặng Tài - Phó trưởng ban Tổ chức Đảng; Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí đại diện Uỷ ban kiểm tra, Nội chính và Tổ chức.
   Năm 2020, tập thể lãnh đạo Sở Y tế đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ Ban nhân dân tỉnh một số Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Kế hoạch thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành được giao. Đồng thời chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của ngành đạt được kết quả tích cực như: Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII, trong đó sáp nhập 21 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện vào Trung tâm Y tế huyện; sắp xếp 35 Trạm Y tế xã còn 15 trạm; Công tác thanh tra kiểm tra theo chuyên đề; dược, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu cho các đơn vị khám chữa bệnh; quản lý hành nghề y, dược được tăng cường, có nhiều chuyển biến tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; các lĩnh vực khác đều đạt được kết quả tốt...

DSCKII Trần Minh Tuệ - PGĐ Sở Y tế tóm tắt báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo

 Các thành viên tham dự Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến thẳng thắn, khách quan đối với tập thể Ban Giám đốc Sở, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế. Các ý kiến góp ý được tập thể Ban Giám đốc và các cá nhân tiếp thu nghiêm túc.
  Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế;  Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020.
 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An năm 2020; Đặc biệt công tác chuẩn bị hội nghị kiểm điểm chu đáo, đầy đủ và quá trình kiểm điểm rất nghiêm túc và  đã nêu rõ những hạn chế và quy trách nhiệm rõ ràng, đồng thời đã đưa ra các giải pháp khắc phục gắn với từng hạn chế đó.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm điểm tại Hội nghị

       Tại Hội nghị lãnh đạo tập thể Sở Y tế cũng đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản mới ban hành đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về đấu tranh ngăn chặn, đẩy  lùi  những  biểu  hiện  suy  thoái  về tư tưởng chính  trị, đạo đức,  lối  sống, “tự diễn  biến”, “tự chuyển hóa” trong nội  bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy  mạnh  học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong  cách  Hồ Chí Minh./.

Phúc Hằng |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu