Danh sách Lãnh đạo, trưởng phó phòng Sở Y tế (22/12/2016 09:02 AM)

Lãnh đạo Sở:

 

Công đoàn Ngành:
- Chủ tịch: BSCK1. Phạm Quốc Dương
- Phó Chủ tịch: CN. Trần Thị Thu Hà
- ĐT liên hệ: 02383. 566736

Các phòng, ban Sở Y tế:
1. Văn phòng
- Chánh Văn phòng: BSCK1. Nguyễn Tùng Lâm
- Phó Chánh văn phòng: CN. Hoàng Văn Khang
- ĐT liên hệ: 02383.566722

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Trưởng phòng: ThsY. Nguyễn Văn Thương
- Phó phòng: ThsKT. Nguyễn Sỹ Cẩn
- Phó phòng: ThsKT. Trần Thị Minh Huệ
- Phó phòng: CN. Phan Thị Xuân
- ĐT liên hệ: 02383.568120      -   02383.592864  -  02383.590648

3. Phòng Nghiệp vụ Y:
- Trưởng phòng:  BSCK2. Luyện Văn Trịnh
- Phó phòng: CNĐD. Lê Thị Hồng Sơn
- Phó phòng: BSCK1. Nguyễn Thanh Ngọc
- ĐT liên hệ: 02383.566805

4. Phòng Nghiệp vụ Dược:
- Trưởng phòng PT: DSCK1. Nguyễn Trọng Tài
- ĐT liên hệ: 02383.566840

5. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Trưởng phòng: BSCK1. Lê Giang Nam

6. Phòng Quản lý Hành nghề Y Dược tư nhân:
- Trưởng phòng: DSCK1. Lê Hồng Lĩnh
- ĐT liên hệ: 02383.592048

7. Thanh tra Sở:
- Chánh Thanh tra: ThsY. Trần Nguyên Truyền
- Phó Chánh Thanh tra: ThsY. Hồ Thị Mỹ Hằng

- Phó Chánh Thanh tra: BSCK1. Lê Phi Hùng
- ĐT liên hệ: 02383. 566785


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu