Bệnh viện Sản Nhi (30/09/2014 09:05 AM)

 I.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH


Ngày 20- 3-1985, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 386/UB-QĐ về việc thành lập Bệnh viện Nhi Nghệ Tĩnh. Khi mới thành lập, quy mô chỉ có 250 giường bệnh. Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đốc bệnh viện: Bác sỹ Nguyễn Tiến Hoàn; Phó Giám đốc là Bác sỹ Nguyễn Kim Tiền, Bác sỹ Nguyễn Văn Thu.

Năm 1989, Bệnh viện trở thành một bệnh viện đa khoa trẻ em hoàn chỉnh có cả hệ nội nhi và hệ ngoại nhi. Giám đốc bệnh viện là Bác sỹ Đặng Sỹ Hồng; Phó Giám đốc là Bác sỹ Nguyễn Kim Tiền, Bác sỹ Nguyễn Văn Thu.

Tháng 10- 1992, do điều kiện khó khăn, Sở Y tế quyết định chuyển các khoa hệ ngoại sang bệnh viện Việt Nam- Ba Lan.

Sau khi tách tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, năm 1993, Bệnh viện Nhi chỉ còn hệ nội với 150 giường bệnh, trong khi đó nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em trở thành vấn đề cấp thiết. Trước tình hình đó Bác sỹ Nguyễn Thị Phúc được điều về làm Giám đốc Bệnh viện. Phó Giám đốc là Bác sỹ Đặng Sỹ Hồng và Bác sỹ Dương Văn Lịch, Kỹ sư Lê Đình Tứ ( từ 1991- 2002).

Từ năm 2000 đến nay khoa Ngoại tái thành lập. Bệnh viện được nâng lên 200 giường. Tháng 6-2001, Bác sỹ Nguyễn Thị Phúc được điều về làm Chủ nhiệm Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em tỉnh. Giám đốc bệnh viện là Bác sỹ Dương Công Hoạt; Phó Giám đốc là Bác sỹ Nguyễn Thị Minh Phương, Bác sỹ Phan Văn Tư (từ 2005 đến nay). Năm 2007, Bệnh viện có 21 khoa phòng bộ phận và được nâng lên 220 giường.

Ngày 20/4/2012 Bệnh viện sản Nhi nghệ An được công bố thành lập,

Bệnh viện Sản Nhi là BV hạng 2 gồm 5 phòng chức năng và 13 khoa, Bệnh viện có 320 giường bệnh với đội ngũ 14 Th¹c sü, 6 BSCKII, 19 BSCKI, 33BS, 1DSCKI, 1DS§H, 9§H§D, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An. Bệnh viện có chức năng tham mưu giúp Sở Y tế xây dựng chiến lược phát triển chuyên ngành sản nhi trên toàn tỉnh và tiến tới khu vực Bắc Trung bộ; chỉ đạo tuyến cơ sở về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo phát triển mạng lưới chuyên khoa sản nhi, là cơ sở đào tạo thực hành chuyên khoa nhi do trường Đại học y và là tuyến cuối cùng về khám và điều trị các bệnh về sản nhi trong tỉnh. Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ chuyên khoa II Dương Công Hoạt được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.


II.CƠ CẤU TỔ CHỨC


III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

A. Chức năng

BV Sản Nhi có chức năng tham mưu giúp Giám đốc sở y tế xây dựng chiến lược phát triển chuyên ngành Sản Nhi trên toàn tỉnh và tiến tới khu vực Bắc Trung Bộ; trực tiếp triển khai thực hiện các giải pháp về khám, điều trị các bệnh về sản nhi. Chỉ đạo tuyến cơ cở về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo phát triển mạng lưới chuyên khoa Sản Nhi; làm cơ sở đào tạo thực hành chuyên khoa Sản Nhi cho Trường Đại học Y khoa Vinh; là tuyến cuối cùng về khám và điều trị các bệnh về Sản Nhi trong tỉnh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Cấp cứu, khám và chữa bệnh:

- Tiếp nhận các trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa của bệnh viện để khám và chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú

- Giải quyết hầu hết các bệnh thuộc chuyên khoa ở trong và ngoài tỉnh; tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

2. Phòng bệnh:

- Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc, các chương trình phòng, chống bệnh về Sản Nhi trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng chống các bệnh về Sản Nhi;

- Chỉ đạo tuyến cơ sở thực hiện công tác phòng chống các bệnh về Sản Nhi, phối hợp các cơ sở y tế dự phòng để thực hiện phòng bệnh, phòng dịch.

3. Nguyên cứu khoa học

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyên khoa cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Cơ sở; chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc;

- Nghiên cứu, triển khai dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực Sản Nhi trong nước cũng như thế giới vào thực tế khám và chữa bệnh tại Bệnh viện.

4.Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật

- Giúp đỡ tuyến dưới xây kế hoạch chăm sóc Sản Nhi cộng đồng

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc tuyến dưới thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và hỗ trợ thực hiện chuyên môn kỹ thuật

-Phối hợp với tuyến dưới thực hiện các chiến dịch chăm sóc, truyền thông giáo dục sức khỏe Sản Nhi cho cộng đồng

- Cung cấp cho tuyến dưới một số trang thiết bị, thuốc men và kinh phí nhất định tùy theo kế hoạch đã xây dựng của từng chương trình.

5.Đào tạo cán bộ

- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa Sản Nhi của Tỉnh; là cơ sở thực hành cho đào tạo cán bộ y tế và học sinh, sinh viên khoa Sản Nhi

- Tham gia và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực chuyên khoa của Bệnh viện;

- Bệnh viện Sản Nhi làm sơ sở thực hành cho Sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh

6.Quản lý Tài chính

- Thực hiện tốt các quy định về thu, chi ngân sách, chi phí khám chữa bệnh, đảm bảo tình hình tài chính theo quy định của pháp luật và tăng cường xã hội hóa trong nguồn thu

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp cho chương trình phòng, chống các bệnh về Sản Nhi

- Quản lý, sử dụng nguồn viện trợ của nước ngoài có hiệu quả, đúng đối tượng theo yêu cầu của chương trình

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở y tế và cấp có thẩm quyền giao

IV. THÀNH TÍCH

Bệnh viện đã nhận được nhiều phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước như:

- Năm 2000, Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Cờ đơn vị đạt danh hiẹu Bệnh viện tình thương; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

- Năm 2001, Bộ Y tế tặng Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Năm 2002, Bộ Y tế tặng Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện; Công đoàn ngành Y tế tặng Cờ Bệnh viện xuất sắc toàn diện.

- Năm 2003, Bộ Y tế tặng Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện; Công đoàn ngành Y tế tặng Cờ Bệnh viện xuất sắc toàn diện; Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc năm 2003.

- Năm 2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen đã có thành tích trong đợt phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật năm 2004.

- Năm 2005, Bộ Y tế tặng Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện; Công đoàn ngành Y tế tặng Cờ Bệnh viện xuất sắc toàn diện; Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc năm 2005.

- Năm 2006, Bộ Y tế tặng Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện; Công đoàn ngành Y tế tặng Cờ Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2006; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen Công đoàn cơ sở dã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2006.

Năm 2010, Bệnh viện Nhi Nghệ An đã tổ chức làm lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước và đón nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ

Ngoài ra, Bệnh viện được Bộ Y tế, đại diện UNICEP, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tặng danh hiệu: “Bạn hữu trẻ em” theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Danh hiệu cá nhân:Thầy thuốc nhân dân: Bác sỹ Dương Công Hoạt, Thầy thuốc ưu tú: Bác sỹ Dương Văn Lịch, Bác sỹ Nguyễn Thị Lai, Bác sỹ Dương Công Hoạt, Bác sỹ Nguyễn Thị Anh.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu