Hướng dẫn liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 (14/01/2020 10:04 AM)
Hướng dẫn liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
Hướng dẫn liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. Tải văn băn tại đây:
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu