Cơ sở không phép “tái phát” (04/07/2019 04:50 PM)
Từ Quý IV/2018 trở lại đây, cơ sở hành nghề y dược không phép ở Nghệ An lại gia tăng với tốc độ nhanh chóng. Những cơ sở không phép này bao gồm cả những cơ sở đã được đình chỉ nhưng tái hoạt động lại và cơ sở thành lập mới.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, ngành y tế và các sở ngành liên quan đã cùng các địa phương tích cực thực hiện công tác tham mưu chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản pháp quy triển khai nhiệm vụ. Các sở ngành, địa phương cũng đã thực hiện tập huấn và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược. Song hành với đó, công tác thanh, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân cũng được đẩy mạnh.

Trong năm 2018, Sở Y tế đã thành lập 17 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 49 cơ sở, số tiền 646 triệu đồng. Công an tỉnh và Cục quản lý thị trường Nghệ An đã kiểm tra trên 1.000 cơ sở và xử lý gần 700 cơ sở vi phạm. UBND cấp huyện đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Tính đến ngày 31/05/2019, đình chỉ 504 cơ sở hành nghề không có giấy phép, xử phạt 222 lượt cơ sở với số tiền 865 triệu đồng

Từ những việc làm cụ thể, Chỉ thị 03 bước đầu đã cho những kết quả tốt: Số cơ sở hành nghề y, dược không có giấy phép được các huyện rà soát, báo cáo (trước khi ban hành chỉ thị số 03/CT-UBND) 685 cơ sở; sau khi triển khai chỉ thị, tính đến ngày 30/9/2018 còn 83 cơ sở...Tuy nhiên, đây chỉ là chuyện của năm 2018. Năm 2019, tình hình đã khác khi nhiều cơ sở trái phép lại xuất hiện.

Nhiều cơ cở không có giấy phép hoạt động. Ảnh: Từ Thành

Theo Sở Y tế: Tổng hợp số liệu từ các địa phương thì tính đến ngày 31/05/2019 số cơ sở hành nghề không phép đang hoạt động 181 cơ sở (Tăng 98 cơ sở so với đợt thống kê trước)... Và 181 cơ sở trải phép vẫn chưa phải là con số chính xác cuối cùng. Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã tổ chức 02 đợt giám sát ngẫu nhiên và phát hiện thêm 19 phòng khám Răng hàm mặt không phép, nhưng không có tên cơ sở trong danh sách thống kê báo cáo của UBND huyện, thị, thành phố.

Số liệu báo cáo thấp hơn so với số cơ sở hành nghề không phép thực tế tại một số huyện. Hành nghề không có giấy phép lại gia tăng, bao gồm cả những cơ sở đã được đình chỉ nhưng tái hoạt động lại và cơ sở thành lập mới:  Đô Lương còn 91 (tăng 76 cơ sở); Tx. Hoàng Mai còn 34 (tăng 27 cơ sở); Quỳnh Lưu còn 8 (tăng 8 cơ sở); Nam Đàn còn 2 (tăng 02 cơ sở); Con Cuông còn 4 (tăng 1 cơ sở);  Tp. Vinh còn 18 (tăng 1 cơ sở); Quế Phòng còn 2 (tăng 2 cơ sở); Nghi lộc còn 3 (tăng 3 cơ sở)... 

Nguyên nhân gia tăng cơ sở hành nghề trái phép được xác định: Việc thực hiện giám sát, hậu kiểm không nghiêm và chưa thường xuyên, dẫn đến một số cơ sở đã bị đình chỉ, sau đó tái hoạt động lại (điển hình nhất là các cơ sở hành nghề chuyên khoa: Y học cổ truyền; Răng hàm mặt). Chính quyền các cấp chưa thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình theo tinh thần Chỉ thị 03 và chưa có các giải pháp thích hợp để giải quyết triệt để hành nghề không phép trên địa bàn. Nhiều địa phương còn giao phó trách nhiệm cho phòng y tế là chính, các ngành khác tham gia không đầy đủ và chưa nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở không có giấy phép và xử lý kip thời. Ảnh: Từ Thành

Ngoài ra, việc xử vi phạm hành chính các cơ sở hành nghề trái phép không nghiêm, chưa quyết liệt, có huyện số tiền xử phạt vi phạm ít, còn có huyện kiểm tra hành nghề không phép, nhưng không xử phạt vi phạm hành chính như Quế Phong; Con Cuông... nên vẫn còn cơ sở hành nghề không phép hoạt động.

Thực trạng cơ sở hành nghề không phép, trái phép gia tăng đang đặt ra nghi vấn về hành vi bảo kê cho sai phạm tại các địa phương; về tinh thần thực thi công vụ cũng như hiệu quả của công tác quản lý nhà nước...Để Chỉ thị 03 được thực hiện nghiêm, Sở Y tế Nghệ An kiến nghị: UBND tỉnh đưa công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập theo đánh giá thực hiện Chị thị 03 vào tiêu chí đánh giá xếp loại cuối năm 2019 đối với UBND cấp huyện; Bộ Y tế tham mưu cho Chính phủ sửa đổi Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/ 2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để phù hợp với quy định của Luật và các Nghị định mới ban hành./.

Thanh Sơn

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu