Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (12/11/2018 04:15 PM)
 Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.  Đây là một thay đổi lớn trong công tác xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm mang tính chất răn đe cao đối với với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

 Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.  Đây là một thay đổi lớn trong công tác xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm mang tính chất răn đe cao đối với với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP gồm 04 chương, 39 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. So với Nghị định số 178/2013/NĐ-CP thì Nghị định số 115/2018/NĐ-CP có tính răn đe hơn, quy định chặt chẽ, chi tiết và xử lý vi phạm mức độ cao hơn như: Bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo, thay vào đó là hình thức xử phạt hành chính. Mức xử phạt tăng lên gấp 2-3 lần, nhưng cũng có hành vi bị xử phạt tăng đến 10 lần. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Đoàn kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh lập biên bản kiểm tra

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP  quy định có các hành vi xử phạt theo giá trị hàng hóa vi phạm, không bị giới hạn bởi mức phạt tiền tối đa nêu trên, trong đó có 5 hành vi bị xử phạt từ 1-2 lần giá trị hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 12, khoản 3 Điều 13, khoản 1 Điều 22 và khoản 6 Điều 26;  5 hành vi bị xử phạt từ 5-7 lần giá trị hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 4. khoản 6 Điều 5, khoản 5 Điều 6, khoản 7 Điều 11 và khoản 9 Điều 22; 1 hành vi bị xử phạt từ 2-3 lần giá trị hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này. Đồng thời, một cơ sở vi phạm nhiều hành vi sẽ bị xử phạt cùng lúc các hành vi vi phạm, do đó, một cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm có thể bị phạt tới nhiều tỷ đồng chứ không chỉ dừng lại mức tối đa 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các hình phạt bổ sung nghiêm khắc hơn như: tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm, buộc tiêu hủy thực phẩm, buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm..

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về vi phạm quy định tự công bố sản phẩm với các trường hợp: không có bản tự công bố, bản tự công bố không đúng quy định theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ buộc thu hồi bản tự công bố, thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế, thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm và bị phạt vi phạm hành chính lên đến 40 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm. Ngoài ra, Nghị định này còn nêu rõ các mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Theo nội dung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm thì Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định về trách nhiệm hậu kiểm giữa ba ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương đảm bảo triển khai thường xuyên và tránh chồng chéo./.

                                                                                                                                                                      Hoài Sang

                                             (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu