Tập huấn, kỹ năng đánh giá và giám sát hoạt động truyền thông về Phòng, chống tác của thuốc lá (27/03/2019 10:04 AM)
Để tăng cường hiệu quả hoạt động truyền thông về Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế  phối hợp với Tổ chức VitaL Strategies, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về giám sát, đánh giá các hoạt động truyền thông Phòng, chống tác hại thuốc lá cho các tỉnh Bắc, miền Trung.

Trong hai ngày 25,26/3, các học viên được nhóm giảng viên VitaL Strategies gồm: GS.TomCarroll; TS.Nalin Negi; TS. Ashish Kumar Gupta; Mr .KaloiGarcia truyền đạt với các nội dung như: Vai trò của giám sát, đánh giá hoạt động truyền thông; Quy trình đánh giá chiến dịch truyền thông và thực trạng hoạt động truyền thông; Quy trình và chỉ số xây dựng chỉ số đầu ra; Khung đánh giá và xây dựng bộ câu hỏi; Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý chất lượng; Nhập số liệu và phân tích số liệu; báo cáo kết quả đánh giá; Sử dụng kết quả và phổ biến kết quả.
GS.TomCarroll đang thuyết trình cho các học viên tại buổi tập huấn nâng cao năng lực về giám sát, 

đánh giá các hoạt động truyền thông Phòng, chống tác hại thuốc lá


Qua lớp tập huấn này các học viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng về: Giám sát- đánh giá phạm vi và hiệu quả của các hoạt động truyền thông Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Xác định các chỉ số để đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông; Phát triển các công cụ đánh giá truyền thông để đo lường hiệu quả dựa trên các chỉ số; Thực hiện đánh giá thực địa và thực hiện phân tích số liệu; Báo cáo kết quả đánh giá… Kết thúc lớp học này các học viên được Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá trao chứng chỉ, hoàn thành lớp tập huấn kỹ năng đánh giá và giám sát hoạt động truyền thông về Phòng, chống tác của thuốc lá năm 2019.


Tin, ảnh Thu Hiền |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu