Hưng nguyên đẩy mạnh truyền thông chính sách Dân số- KHHGĐ đến tận người dân thông qua hệ thống Panô, khẩu hiệu, áp phích về nội dung Dân sô-KHHGĐ (08/09/2020 04:43 PM)

Truyền thông chuyển đổi hành vi là hoạt động quan trọng trong công tác Dân số- KHHGĐ. Để những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Dân số - KHHGĐ đi vào thực tiễn cuộc sống, Hưng Nguyên đã đẩy mạnh các hình thức truyền thông. Trong đó, truyền thông bằng pa nô, khẩu hiệu, áp phích…. luôn được chú trọng và đã thu được hiệu quả thiết thực. Góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu về Dân số-KHHGĐ.

Khẩu hiệu tuyên truyền


Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có hơn 1.200 câu khẩu hiệu bờ tường, bờ rào phân bố ở các tuyến đường quốc lộ, huyện lộ, đường liên xã, đường xóm, khối. Hình thức đẹp, trang nhã. Nội dung các thông điệp truyền thông được chuyển tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Đây là những kênh truyền thông có tác động tích cực, đến thái độ và hành vi của nhân dân. Động viên đông đảo mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ.


Panô tuyên truyền


Nhờ làm tốt các hoạt động truyền thông nên công tác Dân số - KHHGĐ đã đạt đươc nhiều kết quả đáng ghi nhận: Dân số Hưng Nguyên trong những năm qua khá ổn định; Tốc độ gia tăng dân số cơ bản được kìm hãm. Chất lượng dân số ngày càng được nâng lên. Những chỉ tiêu quan trọng về sức khỏe bà mẹ, trẻ em cải thiện rõ rệt. Quy mô gia đình ít con được chấp nhận ngày càng rộng rãi.

Với quyết tâm cao, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chúng ta có thể tin tưởng rằng công tác Dân số nhất định sẽ được thực hiện tốt, đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020 và các năm tiếp theo./.

Dân số Hưng Nguyên

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu