Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
4301/TB-SYT 23/11/2020 Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các vấn đề có liên quan tại một số phòng khám bệnh đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố Vinh Tải về
3415/HDLN:YT-BHXH 27/12/2018 Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Thông tư 15/2018/TT-BYT thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng Tải về
3174/HDLN-YT-BHXH 29/12/2017 Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018 Tải về
6175/BYT-BH 30/10/2017 về việc kiểm thử, gửi dự liệu điện tử sau khi cập nhật, điều chỉnh phần mềm HIS lên Cổng tiếp nhận Tải về
4210/QĐ-BYT 20/09/2017 Về việc Quyết định về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thnah toán chi phí khám chữa bệnh BHYT Tải về
47/2016/TT-BYT 30/12/2016 vv quy định tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám chữa bệnh Tải về
46/2016/TT-BYT 30/12/2016 vv ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Tải về
3203/SYT-NVY 18/12/2015 về việc đánh giá năng lực phẫu thuật đục thủy tinh thể Tải về
1707/HDLN 30/10/2015 Hướng dẫn liên ngành thực hiện Quyết định 01/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
2741/SYT-NVY 02/11/2015 Công văn số 2741/SYT-NVY về việc thực hiện thông tư số 34/2015/TT-BYT Tải về
2742/SYT-NVY 02/11/2015 Về việc thực hiện hướng dẫn cách tính tổng mức thanh toán Tải về
2417/SYT-NVY 28/09/2015 V/v triển khai thực hiện một số thông tư của Bộ Y tế Tải về
2128/SYT-NVY 21/08/2015 V/v Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Tải về
1969/SYT-NVY 20/07/2015 V/v báo cáo chuyển tuyến 6 tháng đầu năm 2015 Tải về
1157/SYT-VP 21/05/2015 Công văn số 1157/SYT-VP về việc đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong KCB và BHYT Tải về
09/SYT-NVY 09/01/2015 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 125/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ KBCB Tải về
2268/SYT-NVY 03/03/2013 Về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2013 Tải về
696/KCB-PHCN&GĐ 11/07/2014 Về việc tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe Tải về
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu