Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
931/QĐ-BCĐ 19/08/2019 Quyết định vv ban hành Quy chế, thể lệ Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền"Cán bộ ngành đổi mới phong cách , thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" cấp tỉnh Tải về
739/QĐ - SYT 31/07/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP; GPP ngày 31/7/2019 Tải về
185/QĐ-SYT 07/05/2019 vv thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Tải về
385/QĐ-SYT 07/05/2019 vv thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám, chữa bệnh Tải về
317/QĐ - SYT 12/04/2019 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của Sở Y tế Nghệ An Tải về
334/QĐ - SYT 18/04/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP; GPP ngày 18/4/2019 Tải về
269/QĐ - SYT 01/04/2019 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Tải về
268/QĐ - SYT 01/04/2019 Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược Tải về
267/QĐ - SYT 01/04/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt chứng chỉ hành nghề dược Tải về
266/QĐ - SYT 01/04/2019 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Tải về
265/QĐ - SYT 01/04/2019 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Tải về
164/QĐ - SYT 01/04/2019 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tải về
253/QĐ - SYT 25/03/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP; GPP ngày 25/3/2019 Tải về
1827/QĐ - SYT 28/12/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế Nghệ An Tải về
155/QĐ - SYT 15/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng bổ sung thuốc generic cho các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019-2020 Tải về
151/QĐ - SYT 15/02/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP; GPP ngày 15/02/2019 Tải về
50/QĐ-SYT 11/01/2019 vv công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 4 và cả năm 2018 của Sở Y tế Nghệ an Tải về
1734/QĐ - SYT 01/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá về năng lực kinh nghiệm của các nhà thầu và kỹ thuật của các mặt hàng dược liệu, vị thuốc cổ truyền gói thầu số 4 và 5 của các nhà thầu Tải về
122/QĐ - SYT 01/02/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP;GPP ngày 28/01/2019 Tải về
50/QĐ - SYT 11/01/2019 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 4 và că năm 2018 của Sở Y tế Nghệ An Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu