Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1337/QĐ-SYT 03/12/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 25/11/2019 Tải về
1237/QĐ-SYT 06/11/2019 vv cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 31/10/2019 Tải về
1217/QĐ-SYT 30/10/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 22/10/2019 Tải về
1218/QĐ-SYT 30/10/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 18/10/2019 Tải về
1193/QD-SYT 24/10/2019 Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tải về
1174/QĐ-SYT 17/10/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 09/10/2019 Tải về
1133/QĐ-SYT 10/10/2019 vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2019 của văn phòng Sở y tế Tải về
1133/QĐ-SYT 10/10/2019 vv công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2019 của văn phòng Sở Y tế Tải về
1102/QĐ-SYT 09/10/2019 Quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tải về
2647/KL - SYT 20/09/2019 Kết luận thanh tra và các quyết định xử lý phòng khám đa khoa tư nhân Tp Vinh Tải về
1048/QĐ - SYT 20/09/2019 Quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tải về
976-978 05/09/2019 Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tải về
931/QĐ-BCĐ 19/08/2019 Quyết định vv ban hành Quy chế, thể lệ Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền"Cán bộ ngành đổi mới phong cách , thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" cấp tỉnh Tải về
739/QĐ - SYT 31/07/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP; GPP ngày 31/7/2019 Tải về
185/QĐ-SYT 07/05/2019 vv thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Tải về
385/QĐ-SYT 07/05/2019 vv thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám, chữa bệnh Tải về
317/QĐ - SYT 12/04/2019 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của Sở Y tế Nghệ An Tải về
334/QĐ - SYT 18/04/2019 Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP; GPP ngày 18/4/2019 Tải về
269/QĐ - SYT 01/04/2019 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Tải về
268/QĐ - SYT 01/04/2019 Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu