Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1320/BVMTWW-CĐT 19/12/2016 Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện thông tư 35/2016/TT-BYT Tải về
1077/KCB-HN 16/09/2016 Về việc Bs đa khoa thực hiện các xét nghiệm thông thường tại Trạm y tế xã Tải về
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Thông tư liên tịch Quy định về công tác y tế trường học Tải về
187/CV-AIDS 07/05/2016 Về việc bảo mật thông tin bệnh nhân HIV Tải về
590/QĐ-BKHCN 25/03/2016 Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ Tải về
2304/BTC-QLCS 19/02/2016 Về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016 Tải về
414/QĐ-BYT 05/02/2016 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa 115 Tải về
718/QĐ-BYT 29/02/2016 Về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 13 Tải về
415/CNTT-CSHTTT 27/11/2015 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Tải về
9324/BYT-BH 30/11/2015 Về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT Tải về
16547/BTC-HCSN 09/11/2015 Về việc bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ công tiêm vắc xin của Dự án tiêm chủng mở rộng Tải về
4467/BHXH-CSYT 10/11/2015 Về việc góp ý Dự thảo quy trình giám định bảo hiểm y tế Tải về
10254/BTC-ĐT 27/07/2015 về việc hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của Dự án được thực hiện theo hợp đồng Tải về
2960/BHXH-DVT 12/08/2015 Về việc kiểm soát chi phí và quản lý thanh toán các thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế dạng phối hợp ít có cạnh trạnh trong đấu thầu và có chi phí cao Tải về
17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA 09/07/2015 Thông tư Liên tịch quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy Tải về
188/2014/TT-BTC 10/12/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ - CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
99//TCTK-DSLĐ 19/12/2014 Công bố số liệu cấp tỉnh có đến 01/4/2014 tính từ kết quả điều tra DSDK năm 2014 Tải về
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Văn bản trung ương
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu