Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
24/2018/QH14 05/04/2019 Luật an ninh mạng Tải về
36/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế Tải về
76/TB-VPCP 09/05/2016 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước Tải về
15/2016/QĐ-TTg 05/04/2016 Quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 -2018 Tải về
13/2016/NĐ-CP 19/02/2016 Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự Tải về
2468/QĐ-TTg 29/12/2015 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị Tải về
378/TB-VPCP 18/11/2015 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc Thường trực Chính phủ về việc quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương Tải về
118/2015/NĐ-CP 29/10/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ - CP ngày 08/3/2010 của Chính Phủ về quản lý biên chế công chức Tải về
36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết về chính phủ điện tử Tải về
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
05/2011/NĐ-CP 14/01/2011 Nghị định về công tác dân tộc Tải về
75/2012-NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật khiếu nại Tải về
1634/CT-TTg 31/08/2010 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cáp bách trọng tâm trong tháng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tải về
282/QĐ-TTg 24/02/2011 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 481/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới Tải về
80/NQ-CP 19/05/2011 Nghị quyết về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 Tải về
17/2011/QĐ-TTg 14/03/2011 Quyết định ban hành quy chế bão, áp thấp nhiệt đới, bão,lũ Tải về
8399/VPCP-KGVX 08/10/2013 Về việc lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh Tải về
2282/QĐ-TTg 26/11/2013 Quyết định phê duyệt đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Tải về
1889/QĐ-TTg 16/10/2013 Quyết định phê duyệt đề án "bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020" Tải về
1615/QĐ-TTg 17/09/2013 Quyết định về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch Tải về
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
 
Văn bản trung ương
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu