Số/Ký hiệu văn bản 4822/QĐ - BYT
Ngày ban hành Oct 4, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Về việc báo cáo số liệu công tác YHCT trong triển khai thực hiện QĐ 2166/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm