Số/Ký hiệu văn bản 2712/SYT - KHTC
Ngày ban hành Sep 27, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
Nội dung

Tài liệu đính kèm