Số/Ký hiệu văn bản 1917/TB-SYT
Ngày ban hành May 16, 2022 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần MInh Tuệ
Trích yếu Thông báo danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Đợt 1 - đến ngày 16/5/2022)
Nội dung Thông báo danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Đợt 1 - đến ngày 16/5/2022)

Tài liệu đính kèm