Số/Ký hiệu văn bản 2679/SYT - QLD
Ngày ban hành Sep 25, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Nội dung

Tài liệu đính kèm