Số/Ký hiệu văn bản 3123/TB-SYT
Ngày ban hành Nov 1, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo sở
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BYT ngày 28/10/2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm