Số/Ký hiệu văn bản 1968/SYT - QLHN
Ngày ban hành Jul 10, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo sở
Trích yếu Về việc quy hoạch Dự án thành lập mới BV ngoài công lập
Nội dung

Tài liệu đính kèm