Số/Ký hiệu văn bản 1963/SYT - QLD
Ngày ban hành Jul 10, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Nội dung

Tài liệu đính kèm