Số/Ký hiệu văn bản 2474/SYT - QLD
Ngày ban hành Sep 3, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Minh Tuế
Trích yếu Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Nội dung

Tài liệu đính kèm