Số/Ký hiệu văn bản 2017/TB-SYT
Ngày ban hành Jun 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo sở
Trích yếu Thông báo cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Nội dung

Tài liệu đính kèm