Số/Ký hiệu văn bản 1646/SYT-NVY
Ngày ban hành Jun 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đậu huy hoàn
Trích yếu vv triển khai thực hiện thông tư 09/2019/TT-BYT
Nội dung

Tài liệu đính kèm