Số/Ký hiệu văn bản 2473/SYT - QLD
Ngày ban hành Sep 3, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Nội dung

Tài liệu đính kèm