Số/Ký hiệu văn bản 1531/SYT-QLD
Ngày ban hành May 31, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Minh Tuệ
Trích yếu vv thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng bổ sung thuốc gói thầu 1,2,3 năm 2019-2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm