Số/Ký hiệu văn bản 1781/SYT - QLD
Ngày ban hành Jul 3, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Nội dung

Tài liệu đính kèm