Số/Ký hiệu văn bản 1672/BC-SYT
Ngày ban hành Jun 13, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Minh Tuệ
Trích yếu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm