Số/Ký hiệu văn bản 1647/SYT-NVY
Ngày ban hành Jun 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đậu huy hoàn
Trích yếu Góp ý thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải y tế
Nội dung

Tài liệu đính kèm