Số/Ký hiệu văn bản 04
Ngày ban hành Aug 17, 2020 10:30:00 PM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công điện số 04 vào hổi 20h30 ngày 17/8/2020 của BCH PCTT&TKCN tỉnh
Nội dung Công điện số 04 vào hổi 20h30 ngày 17/8/2020 của BCH PCTT&TKCN tỉnh 

Tài liệu đính kèm