Số/Ký hiệu văn bản 2368/CB-SYT
Ngày ban hành Jul 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đậu Huy Hoàn
Trích yếu Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
Nội dung Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

Tài liệu đính kèm