Số/Ký hiệu văn bản 3614/CB-SYT
Ngày ban hành Oct 14, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Minh Tuệ
Trích yếu Công bố danh sách cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (Công ty CP Nhân lực Thành An)
Nội dung Công bố danh sách cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (Công ty CP Nhân lực Thành An)

Tài liệu đính kèm