Số/Ký hiệu văn bản 2647/KL - SYT
Ngày ban hành Sep 20, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Kết luận thanh tra và các quyết định xử lý phòng khám đa khoa tư nhân Tp Vinh
Nội dung

Tài liệu đính kèm