Số/Ký hiệu văn bản 1174/QĐ-SYT
Ngày ban hành Oct 17, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo Sở
Trích yếu Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 09/10/2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm