Số/Ký hiệu văn bản 1634/QĐ-SYT
Ngày ban hành Dec 9, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đậu Huy Hoàn
Trích yếu Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại PKĐK tư nhân Bắc Diễn Châu
Nội dung Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại PKĐK tư nhân Bắc Diễn Châu

Tài liệu đính kèm