Số/Ký hiệu văn bản 1048/QĐ - SYT
Ngày ban hành Sep 20, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lãnh đạo
Trích yếu Quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Nội dung

Tài liệu đính kèm