Số/Ký hiệu văn bản 339/QĐ-SYT
Ngày ban hành Apr 9, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Dương Đình Chỉnh
Trích yếu Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh Dược và giấy chứng nhận cơ sở đạt GDP/GPP ngày 07/4/2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm