Hồ sơ dự thi sau đại học

1. Hồ sơ gồm:
- Tờ trình của đơn vị về việc cử cán bộ đi dự thi;
- Đơn xin dự thi theo mẫu quy định của nhà trường;
- Sơ yếu lý kịch theo quy định của nhà trường có xác nhận của Giám đốc đơn vị;
- Bằng tốt nghiệp đại học công chứng;
- Bằng định hướng chuyên sâu công chứng theo quy định của nhà trường;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ mẫu của Bộ Y tế;
- Bản cam kết;
- Quyết định tuyển dụng vào biên chế công chứng.
2. Thời gian giải quyết: 07 ngày.
3. Lê phí: KhôngBiểu mẫu kèm theo: