Hồ sơ đi học sau đại học làm 2bộ

1. Hồ sơ gồm:
- Tờ trình của đơn vị về việc cử cán bộ đi học;
- Sơ yếu lý kịch theo quy định của nhà trường có xác nhận của Giám đốc đơn vị;
- Bằng tốt nghiệp đại học công chứng;
- Bằng định hướng chuyên sâu công chứng theo quy định của nhà trường;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ mấu của Bộ Y tế;
- Giấy báo nhập học của nhà trường công chứng;
- Bản cam kết;
- Quyết định tuyển dụng vào biên chế công chứng;
- Quyết định cử đi thi của Sở Y tế công chứng;
- Đơn xin đi học.
2. Thời gian giải quyết: 07 ngày.
3. Lê phí: Không.


Biểu mẫu kèm theo: