Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định;
b) Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn; Đới với văn bằng chuyên môn ghi bằng tiếng nước ngoài (phải được dịch thuật đầy đủ sang tiếng Việt Nam);
c) Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định (trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc);
d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;
e) Quyết định tiếp nhận của Công ty (Đối với Quầy thuốc Công ty);
g) Bản chứng thực quyết định hưu (Đối với người đã nghỉ hưu); Đối với những người có Hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác, xin cấp chứng chỉ hành nghề dược, phải có giấy xác nhận chưa được cấp chứng chỉ hành nghề dược của Sở Y tế thuộc tỉnh có hộ khẩu thường trú.

h) 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định;
b) Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trừ trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị mất;
c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng, đối với chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực;

d) 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.”

3. Thời gian cấp, cấp lại:
- Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ.
- Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược; cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định và cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp, cấp lại thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Biểu mẫu kèm theo: